VYRISKUMAS.EU TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios taisyklės nustato kaip ir kodėl yra renkama ir tvarkoma informacija apie Jus, surinkta https://vyriskumas.eu (toliau - Interneto svetainė).
Naudodamasis šia Interneto svetaine Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

KODĖL MES RENKAME IŠ JŪSŲ INFORMACIJĄ APIE JUS?
Norint įsigyti Interneto svetainės prekes, Jūs užsakymo pateikimo metu turite pateikti asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Pateikdami šiuos būtinus duomenis, be kurių joks sutarčių sudarymas ir vykdymas nebūtų įmanomas, Jūs duodate Interneto svetainei sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis užsakytų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu.

KIEK LAIKO JŪSŲ PATEIKTA ASMENINĖ INFORMACIJA YRA SAUGOJAMA?
Jūsų pateikti duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo šių duomenų pateikimo Interneto svetainei arba paskutinio pasinaudojimo Interneto svetainės teikiamomis paslaugomis. Yra dedamos visos pastangos, kad Jūsų pateikti duomenis būtų saugūs. Suėjus 2 (dviejų) metų terminui, Jūsų pateikta informacija bus sunaikinama.

KAIP SUSIPAŽINTI SU PATEIKTA INFORMACIJA?
Jūs turite teisę susipažinti su informacija, susijusia su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat turite teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti bei teisę nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pageidaudami atlikti šiuos veiksmus, rašykite elektroninį laišką adresu info@vyriskumas.eu.
Jūsų teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Gavus prašymą pateikti su Jumis susijusią informaciją, tai atliekama nemokamai, tačiau ne dažniau nei kartą per metus.

TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
Interneto svetainėje Jūsų pateikti duomenys nėra teikiami jokiems tretiesiems asmenims.

PAKEITIMAI
Interneto svetainė turi teisę be iš ankstinio pranešimo Jums bet kada pakeisti šias taisykles. Bet koks pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje dienos, todėl siūlome Jums reguliariai tikrinti šias taisykles.

REKVIZITAI
Vyganto Šimkaus individuali veikla
IV pažymos nr. 766575
info@vyriskumas.eu


Šios taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2017-11-27